JANEIRO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

01

04

08

11

15

18

22

25

29

n.001 n.002 n.003 n.004 n.005 n.006 n.007 n.008 n.009

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sex.

Sex.

Sex.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

17

00

00

00

00

00

00

00

00

n.001 n. n. n. n. n. n. n. n.

FEVEREIRO

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

01

05

08

12

15

19

22

26

29

n.010 n.011 n.012 n.013 n.014 n.015 n.016 n.017 n.018

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sex.

Qui.

Sex.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

21

00

00

00

00

00

00

00

00

n.002 n. n. n. n. n. n. n. n.

MARÇO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

04

07

11

14

18

21

25

28

00

n.019 n.020 n.021 n.022 n.023 n.024 n.025 n.026 n.

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sex.

Qui.

Sex.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

n. n. n. n. n. n. n. n. n.

ABRIL

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

01

04

08

11

15

18

22

26

29

n.027 n.028 n.029 n.030 n.031 n.032 n.033 n.034 n.035

Edições Extraodinárias/Suplementos

Seg.

Qui.

Sex.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

06

00

00

00

00

00

00

00

00

n.003 n. n. n. n. n. n. n. n.

MAIO

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

02

06

09

13

16

20

23

27

30

n.036 n.037 n.038 n.039 n.040 n.041 n.042 n.043 n.044

Edições Extraodinárias/Suplementos

Qui.

Qui.

Seg.

Ter.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

14

00

00

00

00

00

00

00

00

n.004 n. n. n. n. n. n. n. n.

JUNHO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

03

06

10

13

17

20

24

27

00

n.045 n.046 n.047 n.048 n.049 n.050 n.051 n.052 n.

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sáb.

Ter.

Ter.

Qui.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

n. n. n. n. n. n. n. n. n.

JULHO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

01

04

08

11

15

18

22

25

29

n.053 n.054 n.055 n.056 n.057 n.058 n.059 n.060 n.061

Edições Extraodinárias/Suplementos

Qui.

Sáb.

Ter.

Qua.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

30

00

00

00

00

00

00

00

00

n.005 n. n. n. n. n. n. n. n.

AGOSTO

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

01

05

08

12

15

19

22

26

29

n.062 n.063 n.064 n.065 n.066 n.067 n.068 n.069 n.070

Edições Extraodinárias/Suplementos

Seg.

Qui.

Sex.

Seg.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

n. n. n. n. n. n. n. n. n.

SETEMBRO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

02

05

09

12

16

19

23

26

30

n.071 n.072 n.073 n.074 n.075 n.076 n.077 n.078 n.079

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sáb.

Sex.

Sex.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

19

00

00

00

00

00

00

00

00

n.006 n. n. n. n. n. n. n. n.

OUTUBRO

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

03

07

10

14

17

21

24

28

31

n.080 n.081 n.082 n.083 n.084 n.085 n.086 n.087 n.088

Edições Extraodinárias/Suplementos

Ter.

Seg.

Qui.

Sex.

Qui.

Seg.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

13

00

00

00

00

00

00

00

00

n.007 n. n. n. n. n. n. n. n.

NOVEMBRO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

04

07

11

14

18

21

25

28

00

n.089 n.090 n.091 n.092 n.093 n.094 n.095 n.096 n.

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sex.

Qui.

Qui.

Ter.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

23

29

00

00

00

00

00

00

00

n.008 n.009 n. n. n. n. n. n. n.

DEZEMBRO

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

Sáb.

Qua.

02

05

09

12

16

19

23

26

30

n.097 n.098 n.099 n.100 n.101 n.102 n.103 n.104 n.105

Edições Extraodinárias/Suplementos

Sex.

Qui.

Ter.

Seg.

Ter.

Ter.

Sáb.

Sáb.

Sáb.

18

00

00

00

00

00

00

00

00

n.010 n. n. n. n. n. n. n. n.